O udruženju

Obnovom crnogorske države u maju 2006. godine, prestalo je da postoji Udruženje urologa Srbije i Crne Gore ( prethodno Udruženje urologa Jugoslavije). Tokom sljedećih godina, dolazi do postepene transformacije Urološke sekcije Društva ljekara Crne Gore u sadašnje Udruženje urologa Crne Gore.
Dominantni zadaci ovog Udruženja su, ne samo unapredjivanje struke, već i stalno podsjećanje na tradiciju crnogorske urologije, decenijama prepoznatu i van granica naše države, bez obzira na brojčano mali broj urologa. Upravo zbog toga, 60 godina kasnije, podsjećamo i na njene osnivače, uvežane, Akademika Dragutina Vukotića i Prim. Dr Vojislava Gligorovića.
Danas u Crnoj Gori radi 20 urologa i 14 ljekara na specijalizaciji u svim opštim bolnicama i na dvije Klinike. U tim institucijama, obavljaju se praktično sve procedure u savrmenoj urologiji, laparaskopski operativni zahvati, uključujući i laparaskosku radiklanu prostatektomiju, radikalnu hirurgiju uroonkolloške patologije, transplataciju bubrega, gornju i donju endoskopiju sa kompletnim dijagnostičkim i terapijskim procedurama, uključujući i primjenu lasera, hirurgiju uretre i genitalnu hirurgiju, kompletan uroonkološki i androloški tretman, urodinamsku dijagnostiku. Osjećamo obavezu da u ovoj uvodnoj stranici pomenemo one koji su doprinijeli ovakvom razvoju crnogorske urologije: Prof. Dr Savu Mićića, koji je današnje aktivne generacije crnogirskih urologa poveo u svijet savremene urologije i taj svijet doveo kod nas; Prof. Dr Željka Kaštelana, koji je sa svojom ekipom, započeo i razvio transplatacioni program i Prim. Dr Marka Zupančića, čijom zaslugom je uvedena laparaskopija u redovnu urološku praksu u Crnoj Gori.
Udruženje ima zadatak i obavezu da ostanemo u toku sa, danas, izuzetno brzim razvojem urologije na svim poljima, uključujući dijagnostiku i tretman naših pacijenata. To ćemo postići održavajući permanentni kontakt sa referentnim urološkim institucijama i udruženjima, kao i razvijajući program kontinuirane edukacije. Takodje, zadatak Udruženja je nastavak organizovanja stručnih uroloških sastanaka, koje sa uspjehom i uz veliki broj učesnika iz regiona i Evrope održavano već 25 godina.
Zadovoljstvo mi je da Vas pozdravim i poželim dobrodošlicu na našu internet stranicu koja ima zadatak da Vam pruži informaciju vezanu za rad Udruženja, brzi protok informacija o najnovijim dogadjanjima iz savremene urologije kao i aktivnostima drugih uroloških organizacija sa kojima saradjujemo.

S poštovanjem,
Predsjednik Udruženja Urologa Crne Gore
Prof. Dr Dragoljub Perović

Organizacija

Predsjednik
Prof. Dr Dragoljub Perović
Mob tel + 382 69 032 597
Mail: [email protected]

Sekretar:
Dr Vladimir Brajović
Mob tel + 382 69 304 880
Mail: [email protected]