IV ADRIATIC UROLOŠKI FORUM

IV ADRIATIC UROLOŠKI FORUM

Kongresni Centar Hotela “Budva, Budva

2- 4. oktobar 2020. godine

Tema sastanka:  Benigna hiperplazija prostate i L.U.T.S.

U želji da održimo kontinuitet našeg druženja, odlučili smo da i ove godine organizujemo Adriatic Urološki Forum,   sa ograničenim brojem učesnika.  U toku Sastanka, primjenjivaće se sve propisane mjere od strane NKT- a Crne Gore u prevenciji COVID 19 infekcije, a koje se odnose na ovakve

Suorganizator, Tehnička organizacija, informacije, registracija i smještaj, kod Turističke agencije:

GLOBTOUR MONTENEGRO d.o.o. MNE 85310 Budva,

ul. Dositejeva br. 4. Phone (+381 33) 45 10 20, fax 45 28 27 [email protected]

Kontakt Sanja Papovic +382 69 369 991. mail:[email protected]

Leave a reply