III ADRIATIC UROLOŠKI FORUM – VI Kongres Udruženja Urologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem

Suorganizator, Tehnička organizacija, informacije, registracija i smještaj, kod Turističke agencije:

GLOBTOUR MONTENEGRO d.o.o. MNE 85310 Budva,

ul. Dositejeva br. 4. Phone (+381 33) 45 10 20, fax 45 28 27 [email protected]

Kontakt Sanja Papovic +382 69 369 991. mail:[email protected]

Leave a reply