Drugi Adriatic Urološki Forum

UUCGUdruženje Urologa Crne Gore
Drugi Adriatic Urološki Forum
V Kongres Udruženja Urologa Crne Gore

Hotel Avala, Budva, 14- 16. 09. 2018.

Generalni sponzor

Teme Kongresa:

  • Karcinom prostate i BPH
  • Tumori mokraćne bešike
  • Urološka ginekologija
  • Slobodne teme